Telefon: 370 21 090
E-post: post@a1tannlegen.no

Refusjon

HAR DU RETT TIL Å FÅ DEKKET DELER AV TANNBEHANDLING ?

Har du tannkjøttssykdom( Periodontitt), unormal tannslitasje eller vært utsatt for en ulykke som har gitt deg tannskade?

Dette er bare 3 av 14 innslagspunkter for tannbehandling som Helfo dekker.

Tannkjøttsykdom som blir behandlet systematisk dvs under et vist tidsrom og som har som mål å fjerne / stoppe betennelse  i tankjøtt og benfeste til tenner blir refundert av helfo(Nav) Dette gjelder også om du mister tenner pga periodontitt. Helfo dekker deler av tannerstattning som blir valgt som en engangsytelse. Unormal tannslitasje av tenner( syreskader eller tanngnissing) som går ut over funksjon og utseende. Tannskade ved ulykke/ uhell som har betydning for funksjon og utseende

 

 

 

Direkte oppgjør for tannlege 

Vi har direkte oppgjør med HELFO. Du betaler kun egenandel.

 

 

 

Hva er frikort for egenandelstak 2?

Her inngår godkjente egenandeler… , enkelte former for tannsykdommer….