Telefon: 370 21 090
E-post: post@a1tannlegen.no

Snorke / Apne

Snorke / Apne
Søvnapnéskinner/snorkeskinner

– Er du eller dine omgivelser plaget med at du snorker?
– Har du mild eller moderat søvnapné?
– Har du problemer med å sove med Cpap?

I samarbeid med flere produsenter av snorke/apneskinner kan vi tilby en enkel skinne som plasseres i munnen når du sover. Resultatene er svært gode for de som snorker, og for de med mild eller moderat søvnapné.

Søvnapné: Tilstand der man slutter å puste i 10 sekunder eller mer minst 5 ganger pr. time

De som ikke allerede er undersøkt av lege tilbys å låne et enkelt diagnoseapparat (Embletta) med hjem. Ved hjelp av dette kan vi vurdere om det foreligger noen grad av søvnapné. Ved behov vil vi henvise videre til søvnklinikk for videre utredning.

 

 Obstruktiv søvnapné

Søvnapné er en sykdom hvor en sovende person opplever pustestopp som varer over 10 sekunder. Forekomsten av korte pustepauser under søvn er nokså vanlig. Det er varigheten på pustestoppet og antallet i løpet natten, som definerer om det snakk om sykdom. Søvnapné bør behandles om man har mer enn 10 pustestopp per time med en varighet på mer enn 10 sekunder. De vanligste symptomene er snorking, unormal trøtthet om dagen, observerte pustestopp om natten, stadige oppvåkninger, hyppige toalettbesøk, hodepine, konsentrasjonsvansker, irritabilitet, redusert seksuell lyst/evne og vektproblemer.

Søvnapné er sterkt forbundet med diabetes, høyt blodtrykk, hjerteinfarkt og hjerneslag. Studier viser også at personer med søvnapné har syv ganger forhøyet risiko for å være involvert i en bilulykke.
20-40 % har søvnapné eller andre pusteforstyrrelser og pustestans under søvn. 80 % av dem går uvitende om sin sykdom og får dermed ingen diagnose og behandling.

Det fins to ulike typer søvnapné, obstruktiv søvnapné (OSA) og sentral søvnapné. Forskjellen ligger i de bakenforliggende årsakene. Symptomene og behandlingen ligner hverandre.
Snorking, gjerne kraftig, er noe som ofte regnes som ensbetydende med søvnapné. Men selv om snorking er et vanlig symptom på sykdommen, er det ikke alle med søvnapné som snorker.

Obstruktiv søvnapné
Akkurat som i resten av kroppen, slapper musklene i de øvre luftveier (nese, munn, svelg og strupehode) av når du sover. Om musklene slapper for mye av kan det føre til at det blir trangt i de øvre luftveiene, og dette gjør at mange mennesker begynner å snorke. Av og til blir det til og med vanskelig å puste.
Hvis luftveiene blokkeres helt oppstår det forbigående stans i åndedrettet. Denne pustestoppen kalles apné. Pustestoppet kan vare fra noen få sekunder til mange minutter. Obstruktiv søvnapné er den vanligste formen for søvnapné, og innebærer at man rammes av gjentatte pustestopp under søvn. I visse tilfeller opptrer pustestoppene flere hundre ganger hver natt.
Ved pustestopp synker oksygennivået i blodet. Hjernen reagerer med en oppvåkningsreaksjon som gjør at man begynner å puste igjen. Reaksjonen skjer helt automatisk. Den som rammes husker vanligvis ingenting av oppvåkningene når han eller hun våkner om morgenen.

God informasjon på internett finnes her :                             www.sovnapne.no    og    www.pustestans.no

 

Narval CC apneskinne

Denne typen skinner er gunstige for pasienter som har mye sidebevegelser i kjeven når de sover. De er tynne og gir god plass til tungen.

Respire Blue

Skinnen gir en god følelse av bevegelsesfrihet da over og underkjeve skinne ikke er festet fysisk til hverandre, de glir kun mot hverandre på to skråplan

Embletta x100

Avansert enhet for søvnovervåkning, dog enkel å benytte. Gir god informasjon om hvordan din søvn er. Vi benytter denne til søvnovervåkning for våre pasienter.

Pharyngomerti

Pharyngomerti og rhinometri. Vi benytter denne teknologien til å måle oss frem til i hvilkenposisjon din underkjeve bør være når du sover for å få best luftpassasje når du sover med en apneskinne.